BONPETSYS IMPORTATOR AUTORIZAT
FURNIZORUL Dvs DE INCREDERE
Rotronic este Certificat ISO9001:2015 CEA MAI BUNA OFERTA  
 
Avantaje
Proiectare
Functionare
Comparatie
GHID Juridic
CONFORMITATE
Contact | GDPR
 instalatie BONPETSYS  
OSIM
 
Nota explicativa
 
15% REDUCERE fata de orice alta OFERTA !
 
  GHID Juridic l CONFORMITATE l RASPUNSURI la intrebari frecvente   Fisa tehnica
De ce este foarte important sa achizitionati o Instalatie antiincendiu BONPETSYS cu Proiect si montaj incluse,
pe canal autorizat, montajul sa fie facut pe baza unui proiect executat de producator conform OMAI 88/2012,
iar receptia sa o faceti in baza unui Proces Verbal de Receptie, conform prevederilor din Legea 10/1995 ?
Asa este legal, conform prevederilor OMAI 88/2012 si este esential in cazul RĂSPUNDERII in caz de incendiu.
Conform prevederilor din Legea 10/1995, vanzarea Instalatiei antiincendiu BONPETSYS implică răspunderea
producatorului si Proiectantului. Doar firma Rotronic si Partenerii nostri autorizati pot vinde conform legii in
Romania acest tip de Instalatie antiincendiu, este important sa verificati trasabilitatea cand faceti achizitia.
RĂSPUNDEREA in caz de incendiu este cel mai important aspect cand aveti de ales intre diverse variante
de stingere, mai ales cand poate fi vorba de pierderi de vieti omenesti si pagube de milioane.
Pe internet se gasesc diverse dispozitive de stingere, atractive ca pret, firmele care vand aceste dispozitive
la bucată, ca pe stingatoare, nu ofera un Proiect de instalare conform cu reglementarile din OMAI 88/2012,
prin urmare in caz de incendiu au doar RĂSPUNDEREA asociată Garantiei, ca la stingatoare !
conformitate Este o mare diferenta intre RASPUNDEREA in caz
de incendiu si Garantia de functionare a dispozitivelor !
Garantia
se refera doar la functionarea dispozitivelor
in parametri specificati de producator, nu si ca acestea
vor stinge focul indiferent de numarul si amplasarea lor.
conformitate
Nota: Sunt firme de instalatii sau arhitecti care pretind in mod eronat ca pot proiecta „Instalatii automate de
stingere BONPETSYS" sau ceva similar, mentionam ca fiind vorba de domeniul nereglementat de P118/2-2013,
pentru a fi considerati Producator conform OMAI 88/2012, Art 4,  trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile:
a) sa fie importator; b) sa Notifice produsul la Centrul National; c) marca inregistrata la OSIM.
O firma de instalatii sau un arhitect chiar daca sunt autorizati sa faca Proiecte pentru instalatiile de stingere
din domeniul reglementat de P118/2-2013, acestia neavand calitatea de Producator conf OMAI 88/2012, Art 4,
nu au competenta sa proiecteze o instalatie reglementata prin Art 28 din OMAI 88/2012.
  CONFORMITATE
Conformitatea este definita de Art 13 si Art 28 din OMAI 88/2012:
Art. 13 (1) Produsele care se încadrează în prevederile Art. 2 alin. (2) pot fi puse la dispoziţie pe piaţa din
România numai după Notificarea prealabilă a Centrului Naţional, pentru fiecare produs, conform Anexa 4.
Art. 28 (1) Un produs inovator destinat prevenirii şi stingerii incendiilor, care se încadrează în prevederile Art. 2
alin. (1) şi care nu este menţionat în Anexa 1, pentru care nu există o reglementare tehnică sau standard,
va fi introdus pe piaţă pe baza evaluării conformităţii cu specificaţia tehnică elaborată de producător ...
Pe piata din Romania se comercializeaza produsele BONPETSYS si Bonpet. Notificare Notificare
Produsul BONPETSYS a fost pus la dispozitie pe piata:
- prin Notificarea Nr 4965.213 din 24.04.2024, cu denumirea
Instalatie antiincendiu BONPETSYS, pentru Clasele de incendiu A, B, C, F, E
- prin Notificarea Nr 3275.585 din 17.06.2013, cu denumirea
Dispozitiv automat de stins incendiu BONPETSYS - agent de stingere gaze inerte, utilizarea se face conform OMAI 88/2012, pentru Clasele de incendiu A, B, C, F, E
Produsul Bonpet a fost pus la dispozitie pe piata:
- prin Notificarea Nr 336.861 din 23.12.2014, cu denumirea
Bonpet - lichid pentru stingerea incendiului - agent de stingere pe bază de apă,
utilizarea se face conform OMAI 88/2012, pentru Clasele de incendiu A, B, F
- prin Notificarea Nr 4656.449 din 9.07.2015, cu denumirea
Bonpet – dispozitiv automat destinat stingerii incendiilor,
utilizarea se face conform OMAI 88/2012, pentru Clasele de incendiu A, B, F
conformitate
Obs: Notificarea catre Centrul National tine locul agrementului tehnic sau certificatului pentru introducerea pe piata, pentru produsele comercializate legal in UE pentru care nu există o reglementare tehnică sau standard.
Dintr-o regretabila eroare care apartine exclusiv Centrului National, desi produsele de mai sus au fost
Notificate distinct ca denumire si cu informatii complete referitoare la Clasele de incendiu pentru care se
pot utiliza, desi OMAI 88/2012 prevede la Art 13 ca produsele se inregistreaza in Lista produselor Certificate
in vederea punerii la dispozitie pe piata conform Notificarii ca denumire si Clase de incendiu, aceste produse
au fost incadrate eronat de Centrul National ca denumire si tip de produs, la categoria „Aparate portabile si
Dispozitive mobile de stins incendii”, generand astfel confuzie unor consultantii, experti si angajati ai I.G.S.U,
prin urmare solicitati Notificarea si verificati trasabilitatea.
RASPUNSURI la intrebari frecvente
Minciunile cel mai des utilizate la adresa noastra de tot felul de consultanti direct interesati sunt urmatoarele:
ca Instalatia este incadrata ca "dispozitiv manual de stins incendiu”, ca nu se baga in priza, nu are buton de
pornire manuala, tevi si recipiente sub presiune, cum au alte Instalatii mentionate in Normativul P118/2-2013.
Termenii dispozitiv / instalatie automata de stins incendiu sunt sinonimi conform definitiei din DEX:
DISPOZITIV - Ansamblu de piese legate între ele într-un anumit fel, care îndeplinește o funcție determinată.
INSTALATIE - Ansamblu de elemente montate astfel să formeze un tot în scopul executării unei funcțiuni.
Instalatia antiincendiu BONPETSYS este o instalatie automată de stingere a focului cu stingere locală care
utilizează gaze inerte N2, CO2, NH3 și agenți chimici Silicat de alumină pentru stingerea focului, aceasta este
compusă dintr-un ansamblu de N dispozitive automate de stins incendiu impreună cu elementele aferente de
pozitionare, ghidaj si prindere, montate astfel incat să formeze un tot în scopul executării funcției de stingere
a inceputului de incendiu si de limitare a propagarii focului la spatiile adiacente. Instalatia respectă cerinta
esentiala de securitate in caz de incendiu
si a fost Notificată cu Nr. 4965.213 către Centrul National.
Instalatia antiincendiu BONPETSYS a fost Notificata ca "Instalatie automata de stingere cu gaze inerte"
si nu ca "Dispozitiv mobil de stins incendiu operat manual" conform Art 13 si Art 28 din OMAI 88/2012
.
Persoanele care fac aceasta confuzie trebuie sa stie ca nu exista loc de interpretare in ceea ce priveste
definitia "Dispozitivului mobil", acesta este definit conform standardului EN 1866, cum este descris mai jos.
Instalatia antiincendiu BONPETSYS nu este enumerată in Lista Produselor Notificate conform OMAI 88/2012,
deoarece aceasta Lista nu contine niciun alt tip de Instalatie automata de stingere. La Art. 4, alin. 1, lit g)
din Metodologia de certificare a conformitătii este specificat că, mijloace tehnice pentru apărarea impotriva
incendiilor sunt acele produse destinate activitătilor specifice din competenta I.G.S.U, conform Anexa Nr 1.
Dupa cum se poate observa in raspunsul primit de la Centrul National pentru Securitate la Incendiu este
mentionat ca in ceea ce priveste Instalatia antiincendiu BONPETSYS, acest tip de produs nu se regaseste in
Anexa Nr
1 la Metodologia aprobata prin OMAI 88/2012, astfel ca punerea la dispozitie pe piata din Romania
a acestui produs nu intra in sfera de competenta a Centrului National.
Din pacate, unele persoane de la I.G.S.U. fiind induse in eroare de incadrarea produsului BONPETSYS la
"Aparate portabile si Dispozitive mobile"
, au considerat eronat ca si Instalatia antiincendiu BONPETSYS se
compune din mai multe "Dispozitive mobile actionate manual", conf. incadrarii din Lista Produselor Certificate,
desi conform atributiilor aceste persoane trebuiau sa stie ca nu exista loc de interpretare in ceea ce priveste
definitia "Dispozitivelor mobile", acestea fiind definite conform standardului EN 1866 cum vedeti mai jos
Aparatele portabile de stins incendiu conf. standardului EN 3 sunt concepute pentru a fi transportate
și operate strict manual
, acestea au o greutate mai mica de 20 kg si sunt utilizate de o singura persoana.
Dispozitivele mobile de stins incendiu conf. standardului EN 1866 sunt concepute pentru a fi transportabile
pe roti și operate manual
, acestea au o greutate mai mare de 20 Kg si sunt utilizate de două persoane pentru
a stinge un incendiu complet dezvoltat, o persoana manevreaza dispozitivul pe roti iar alta directioneaza jetul.
Referitor la dublarea prin actiune manuala pentru comanda punerii in functiune, mentionam ca aceasta
regula este optionala si nu obligatorie chiar si la unele instalatii de stingere cu inundare totala prevazute de
P118/2-2013 si nu se aplica la instalatiile de stingere cu stingere locala. Conform OMAI 163 / 2007, Art. 59 (9),
pentru instalatiile cu stingere locala nu e necesara evacuarea persoanelor din compartimentul in care este
utilizat gazul, acest tip de instalatie nu necesita un dispozitiv de temporizare si nici buton de declansare
manuala
, prin urmare Instalatia antiincendiu BONPETSYS nu necesita un buton de declansare manuala
cum necesita unele instaltii cu gaz inert cu inundare totala.
Mentionam ca Instalatia antiincendiu BONPETSYS nu face parte din domeniul reglementat prin P118/2-2013,
prin urmare cerinta unor consultanti direct interesati ca Instalatia BONPETSYS sa fie mentionata ca atare in
Lista Produselor Notificate conform OMAI 88/2012 este o cerinta ilogica juridic si profund ilegala.
Clase de incendiu
A, B, C, F, E - mod automat
Temperatura declansare ≥ 80°C
Temperatura de lucru -25°+60°C
Substanta activa din fiola 600 ml
Greutate fiola cu suport 1,084 Kg
Dimensiuni 300 x 90 x 60 mm
Utilizare 10 ANI
Functionare: cand temperatura locala depaseste 80°C, fiola explodeaza iar gazele inerte N2, CO2, NH3 si agentii chimici Silicat alumina vor stinge focul in circa 5-10 secunde.
Stingerea locala a focului e realizata prin inundarea locala cu gaze inerte a zonei protejate. Gazele produc trei actiuni: racire, stingere si protectie la reaprindere. Gazele inerte expulzate nu sunt toxice, sunt biodegradabile si nu afecteaza functionarea instalatiilor si echipamentelor electrice.
Notificare   statistica incendiilor
Notificare
Drepturi de autor
® BONPETSYS este marca inregistrata la O.S.I.M - Rotronic are calitatea de producator pt Instalatia BONPETSYS.
Informaţiile publicate pe acest sait sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.
Este interzisa descarcarea pe computer a paginilor .html acestui sait, copierea, arhivarea sau pastrarea prin orice mijloace a informatiilor existente pe acest site cu exceptia afisarii pe ecranul unui computer, tablete sau telefon, inclusiv a prezentarilor PDF.
Este interzisa incercarea de a accesa serverele acestui sait prin Anonymous Proxy, Backdoors sau prin orice alte mijloace prin care se intervine in functionarea serverelor de hosting.
Info incendii
- Incendiu puternic intr-o cladire in care functionează un restaurant.
Detalii in Stiripesurse
- Incendiu puternic la un depozit
de arhivare din Dărăști.
Detalii in DcNews
- Incendiu izbucnit la panoul electric
al unui magazin din Braşov.
Detalii in Stiripesurse
- Incendiu puternic la o Scoala,
senzorii de fum erau dezactivati.
Detalii in Stiripesurse
- Incendiu puternic la Ferma Dacilor,
8 persoane decedate ...
Detalii in Stiripesurse
- Sentinta definitiva in megadosarul COLECTIV - patronii clubului 11 ani
si 8 luni, angajatii ISU 8 ani si 6 luni.
Detalii in DcNews
Plata Facturii Proforme cu CARDUL
e procesata de NETOPIA Payments
plata cu cardul
CEA MAI BUNA OFERTA
© 2024 ROTRONIC IMPEX SRL , Bucuresti 3 , J40/4929/1993 , CUI RO3885705 , 0723 618 842 , cornel@rotronic.ro l oferta@bonpetsys.ro
® BONPETSYS este marca inregistrata la O.S.I.M - Rotronic are calitatea de producator pt Instalatia antiincendiu BONPETSYS
ANPC - SAL | ANPC | GDPR | Politica confidentialitate | Termene si conditii